Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze do zakupów hurtowych.

Aby zalogować się jako Odbiorca hurtowy, niezbędne będzie dopełnienie kilku formalności. W pierwszej kolejności prosimy o zalogowanie się w tradycyjny sposób (ceny hurtowe nie będą widoczne), a następnie wysłanie maila z prośbą o nadanie statusu Odbiorcy hurtowego. W mailu zwrotnym zostaną Państwo poproszeni o wysłanie skanów odpowiednich dokumentów, a po ich weryfikacji, zostanie Państwu nadany specjalny status Odbiorcy hurtowego (dopiero wówczas ceny hurtowe będą widoczne).

Status Odbiorcy hurtowego otrzymają wyłącznie sprzedawcy, którym towar posłuży do dalszej odsprzedaży. Nie ma możliwości nadania statusu Odbiorcy hurtowego osobie, która nie jest detalicznym lub hurtowym sprzedawcą.